Privacyverklaring Bonsaihobby

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bonsaihobby respecteert uw privacy en zorgt dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-GDPR) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Bonsaihobby met uw persoonsgegevens omgaat. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht waarbij u de betrokken partij bent.

2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de specifieke opdracht(en).

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

1. u gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten/producten

2. wij met u contact kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

3. wij u kunnen informeren over eventuele wijzigingen in onze diensten/producten

4. wij u kunnen informeren over overige voor u relevante diensten/producten

5. wij u onze nieuwsbrief kunnen verzenden

6. wij uw contactgegevens kunnen gebruiken om u uit te nodigen mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek/feedback over de dienst/opdracht

7. wij u ons dienst/product kunnen afleveren

8. wij uw betaling kunnen afhandelen

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de dienst/opdracht die u bij ons afneemt.

Meestal verzamelen wij de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt of anderszins contact heeft met Bonsaihobby, legt Bonsaihobby persoonlijke gegevens van u vast. Bonsaihobby gebruikt deze gegevens voor het toesturen van de op uw verzoek aangevraagde informatie en het leveren van de diensten. Wanneer u een aanvraagformulier op de website heeft ingevuld worden uw gegevens verstrekt aan

Daarnaast gebruikt Bonsaihobby uw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van Bonsaihobby.

Bonsaihobby gebruikt uw gegevens om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, nieuwe producten, advies en bonsaitips, speciale aanbiedingen en acties. Hierbij tracht Bonsaihobby rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een e-mail te sturen naar info@bonsaihobby.nl.

E-mail

Als u een aanvraagformulier invult op de website (optie bij iedere aanbieder) of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Nieuwsbrief met advies, bonsaitips en nieuwe producten, cursussen en workshops

Bonsaihobby biedt regelmatig een nieuwsbrief aan. Uw e-mailadres wordt op twee manieren toegevoegd aan onze verzendlijst:

1. Via uw het inschrijvingsformulier (Mailchimp) op onze website, Facebook en via promotiecampagnes. 

2. Nadat u een product via onze webshop heeft besteld.

U kunt uw mailvoorkeuren op ieder moment aanpassen. Elke nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee u zich kunt uitschrijven. 

Facebook-pixel

Voor het adverteren op Facebook en Instagram maakt Bonsaihobby gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd, interesses, functies etc.) die over u bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen Bonsaihobby om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie ons product(en) interessant (kan) zijn. Tevens maken wij gebruik van een Facebook Pixel, deze pixel houdt bij wie onze site (www.bonsaihobby.nl) bezocht heeft. De gegevens zijn bij Facebook bekend en opgeslagen. Wij kunnen uw naam en gegevens niet inzien, de privacyverklaring van Facebook is hierbij van toepassing.

De genoemde gegevens die voor ons inzichtelijk zijn, zijn van algemene aard en niet te herleiden naar een persoon.

Google Analytics

Bonsaihobby maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor heeft Bonsaihobby heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hiermee voldoet Bonsaihobby aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Payment processors

Sisow en Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het

platform van Sisow of  Paypal. Aanbieder verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Aanbieder heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Aanbieder behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Aanbieder deelt alleen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van aanbieders dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Aanbieder bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Bonsaihobby bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Als u Bonsaihobby toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt.

Delen van uw gegevens

Uw gegevens worden alleen met ingeschakelde derden gedeeld die wij inschakelen voor de levering van onze diensten (websitebouwer en paymentprovider) en met partijen waarmee wij gegevens moeten delen op basis van een wettelijk verplichting.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Bonsaihobby verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Bonsaihobby neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Enkele maatregelen die wij treffen zijn:

  • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
  • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
  • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bonsaihobby.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bonsaihobby.nl.

Wat als het privacybeleid van Bonsaihobby wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.bonsaihobby.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

Bonsaihobby, versie 26 mei 2019